INFORMACIJE O MUZEJU

Zavičajni muzej Petrovac

Zavičajni muzej Petrovac na Mlavi je muzej kompleksnog tipa, koga čine arheološka, likovna, etnografska, istorijska i numizmatička zbirka.

Radno vreme

Ponedeljak – Petak: 08.00 – 20.00 sati
Subota: 10.00 – 14.00 sati

Virtualna izložba

Upoznajte se sa novom Stalnom postavkom i izložbom povodom 20 godina postojanja Zavičajnog muzeja Petrovac na Mlavi.

Arheološko nalazište Belovode

Arheološko nalazište Belovode pripada vinčarskoj kulturi, koja se na prostoru centralnog Balkana razvija u drugoj polovini VI i prvim vekovima V milenijuma stare ere.

Stalna postavka

Stalnu postavku čine predmeti sa arheološkog lokaliteta Belovode i dokumentarno – istorijska izložba o nastanku i razvoju Petrovca na Mlavi do II Svetskog rata.

Arheološko nalazište Belovode

Arheološko nalazište Belovode pripada vinčarskoj kulturi, koja se na prostoru centralnog Balkana razvija u drugoj polovini VI i prvim vekovima V milenijuma stare ere.

Stalna postavka

U pripremi je nova stalna postavka iz Arheološke i Etnografske zbirke Zavičajnog muzeja.

Novosti