Žaklina Perić

 • Radno mesto: direktor
 • Poslove koje obavlja: rukovodilac muzeja, menadžer muzeja i nadležno lice za finansijsko-pravno poslovanje muzeja
 • Akademsko zvanje: diplomirani biolog

Jasmina Živković

 • Radno mesto: kustos arheolog
 • Poslove koje obavlja: rukovodilac arheološke zbirke, istraživač, preventivni konzervator, stručno lice za organizaciju i realizaciju izlagačke delatnosti muzeja
 • Akademsko zvanje: diplomirani arheolog
 • Stručno zvanje: kustos

Darko Stokić

 • Radno mesto: kustos dokumentarista
 • Poslove koje obavlja: rukovodilac likovne zbirke, stručno lice za organizaciju i realizaciju izlagačke delatnosti muzeja, istraživač, saradnik pedagoško-propagandnog odeljenja Zavičajnog muzeja (rad sa decom školskog uzrasta, organizovanje grupnih poseta)
 • Akademsko zvanje: diplomirani istoričar umetnosti
 • Stručno zvanje: kustos

Teodora Obradović

 • Radno mesto:  kustos etnolog i antropolog
 • Poslove koje obavlja: stručno lice za organizaciju i realizaciju izlagačke delatnosti muzeja, istraživač, saradnik pedagoško-propagandnog odeljenja Zavičajnog muzeja (rad sa decom školskog uzrasta, organizovanje grupnih poseta)
 • Akademsko zvanje: diplomirani etnolog i antropolog
 • Stručno zvanje: kustos

Gorica Ranđelović

 • Radno mesto: organizator materijalno – finansijskih poslova
 • Poslovi koje obavlja: administracija, tehnička podrška
 • Zanimanje: saradnik u prirodnim naukama

Slavica Budimirović

 • Radno mesto: pomoćni radnik – higijeničar
 • Poslovi koje obavlja: održavanje prostorija muzeja. tehnička podrška
 • Zanimanje: radnik