Ilustracije Božidara Bože Veselinovića

„Legat Radmile Veselinović čine ilustracije Božidara Bože Veselinovića, jednog od najpriznatijih ilustratora i crtača stripa druge polovine XX veka, na domaćim prostorima. Ispunjavajući želju svog pokojnog supruga, da deo njegove umetničke zaostavštine pokloni svom rodnom gradu, gospođa Veselinović je 2006. godine Zavičajnom muzeju zaveštala pedeset ilustracija Božidara Veselinovića, koje su namenski rađene za magazin „Politikin zabavnik“, u periodu od 1973. do 1979. godine. Tematski Legat je podeljen u dva ciklusa: Bitke i vojni pohodi, koji broji dvadeset osam ilustracija i Nošnje naroda kroz vekove, koji broji dvadeset dve ilustracije, rađene u slikarskoj tehnici crteža, tušem na papiru, koji je kaširan na kartonu, crno-belo.

Prvi put Legat je predstavljen javnosti izložbom u Galeriji Zavičajnog muzeja, 2007. godine, tokom aprila i maja meseca.

Božidar Boža Veselinović rodjen je 17. aprila 1921.godine u Petrovcu na Mlavi. Kao dečak seli se sa roditeljima, 1927. godine, u Beograd. Tu je završio osnovnu i srednju tehničku građevinsku školu, a potom je studirao na Arhitektonskom fakultetu, ali nije diplomirao. Radio je u Zavodu za geološka istraživanja, u Beogradu i Opštinskoj upravi grada Beograda, u saobraćajnom odseku. Pune četiri decenije radio je ilustracije za „Politikin zabavnik“, dok je povremeno radio za izdanja „Duge“, „Borbe“, „Dečjih novina“, „Fronta“ i dr. Autor je preko dvadeset storija koje su objavljivane u formi stripa u nastavcima, u izdanju „Dečjih novina“, „Nikad robom“, „Zenit“, „Profil“. Najveći uspeh u formi strip izdanja, postigao je serijalom „Dabiša“,čija se radnja odvija u srednjovekovnoj Bosni i govori o avanturama jednog dečaka. Kod ljubitelja stripa ostao je upamćen i po istorijskom stripu „Crni jahač“, minicuozno crtanoj istoriskoj melodrami „Zlućmur“ i jednom od retkih dnevnih stripova „Tobi“.Veselinović se isto tako uspešno bavio i književnom ilustracijom. dokazao se kao vrhunski ilustrator na tom polju, ilustrujući na desetina knjiga biblioteke „Plava ptica“, u izdanju „Prosvete“.U svom umetničkom opusu Veselinović broji i nekoliko slika u ulju i akvarelu, kao i odredjeni broj grafika Bio je član ULUPUDS-a. Izlagao je na više samostalnih i grupnih izložbi. Preminuo je 15.januara 1999. godine, u Beogradu.

Božidar Veselinović bio je pre svega vrstan i svojstven crtač, bilo da se kretao u okviru stripa, novinske ili književne ilustracije. Kao ilustrator realističkog usmerenja, razlikovao se od svojih kolega prepoznatljivim stilom i ikonografijom prikazanih likova. Njegovi crteži odlikuju se mekanom, tankom konturnom linijom, dok virtuoznim senčenjem tušem figure dobijaju na volumenioznosti koja doprinosi punom realističkom izrazu. Lica na njegovim ilustracijama nikada nisu bezizražajna, ona podjedako kao i gestikulacija likova i i mizanscenu scene, učestvuju u dramskom zapletu, koji Veselinović uvek autentično kreira u svojim ilustrovanim pričama. Tačnost u prenošenju informacija inkorporiranih u crtež, u vidu mnoštva detalja koje njegovi likovi nose na sebi, kao odeždu, oružije i oruđe, više nego ambijenta u koji smešta radnju priče, daje ovim ilustracijama dokumentarni karakter. Podjednako je bio uspešan i kada crta ilustracije na osnovu datog, ili svog scenarija, odnosno teksta. Ilustracije je uvek radio slikarskim tehnikama. Saradnici su ga zapamtili kao savesnog autora, koji je zavređivao njihovu pažnju i uvažavanje, usled profesionalnog odnosa, kojim se Veselinović ogledao do kraja svog radnog veka.

Legat Radmile Veselinović predstavlja značajn deo likovne zbirke Zavičajnog muzeja u Petrovcu na Mlavi, kako u smislu sukcesivnog proširivanje zbirke, tako i značenju baštinjenja umetničkih dela stvaralaca vezanih za ovaj kraj.“

 

Milica Ilić, istoričar umetnosti