Manastir Sveta Trojica

Nalazi se nadomak sela Ždrela. Za vreme turskih osvajanja ovih krajeva, manastirski kompleks je porušen, a crkva manastira je gotovo sravnjena sa zemljom. Putopisi iz XIX veka svedoče, kako je na ovom mestu bio manastirski kompleks od kojeg su očuvani samo temelji porušene crkve. Prema narodnom predanju crkvu je podigao kralj Milutin, a prvobitni patroni crkve bili su Sv Petar i Pavle, mada se u stručnoj literaturi nigde ne pominje ova crkva.

Crkva Sv Trojice u Ždrelu iz temelja je obnovljena, devedesetih godina XX veka