Zavičajni muzej Petrovac na Mlavi

Adresa: Srpskih vladara 163

12 300 Petrovac na Mlavi

E-mail: muzejpetrovacnamlavi@gmail.com

Tel: + 381 12 334 808

Matični broj: 17275232
PIB: 101589307