Izložba Zanati u Požarevcu krajem XIX i početkom XX veka, otvorena je 19. 04. 2005. u 19:30 sati. Autor izložbe je Danica Đokić, viši kustos-etnolog u Narodnom muzeju u Požarevcu. Izložbu je 1996. godine priredila povodom obeležavanja 100 godina postojanja i rada Narodnog muzeja u Požarevcu, ali i povodom podsećanja na veliku Zanatsku izložbu koja je održana u Požarevcu pre jednog veka. Izložba je, takođe, rezultat istraživanja na temu starih zanata koji su nekad postojali u Požarevcu, a imali su i veliku ulogu u formiranju gradske sredine. Izložba je bila otvorena do 20. 05. 2005. godine.

“…Osnovna namena Muzeja da se posveti ovoj temi i organizuje ovu izložbu je saznanje da starih zanata (abadžija, sarača, opančara, užara, ćurdžija, terzija, mumdžija, papudžija, pintera, kazandžija, grnčara i mnogih drugih) skoro da i nema više, a istovremeno da i ukaže da stari zanati i danas mogu biti interesantni, ali ne samo za kulturnu istoriju već i, pre svega što se od starih zanata uz dobro osmišljenu organizaciju i privrednu politiku može pristojno živeti.[… ] Požarevac je u prvoj polovini XIX veka, pored Beograda, Šapca, Kragujevca, predstavljao najrazvijeniji zanatski centar Srbije. U Požarevcu se iz godine u godinu, broj zanatlija povećao, a broj dućana umnožavao, tako da je već polovinom XIX vek nastao problem nedostatka dućana u požarevačkoj čaršiji. Radi zaštite svojih interesa i regulisanja prava i obaveza, zanatlije su se organizovale u esnafe. Pri kraju XIX veka nastalo je najpoznatije požarevačko udruženje radnika ‘Sloga’. Radi poboljšanja zanatsva i privrede uopšte, Mesni odbor zanatlijskog udruženja Požarevac početkom 1893. godine predlaže osnivanje Zanatske škole, a dve godine kasnije organizuje i čuvenu Zanatsku izložbu u izložbu u Požarevcu pod pokroviteljstvom kralja Aleksandra I Obrenovića…”

Miroljub Manojlović, istoričar