Zaboravljene priče je naziv Samostalne izložbe slika autora mr-a Milivoja Bogosavljevića. Izložba je otvorena 1. 12. 2005. u 18:00 sati. Izložbu je otvorio dr Mališa Stanojević, književnik; a stihove je govorio Radoslav Rac Majdevac, književnik. Izložba je bila otvorena do 9. 01. 2006.

”Milivoje Bogosavljević temom zaboravljenih priča oslikao je tajnovito parče duše, koja je rafiniranim promislima u nekom vremenu otpočela svojim čulima da beleži linije života. Kod ovog slikara, u ovom ciklusu, ne treba tražiti realnost, jer ona je naizgled tu; realizam je pomeren sa linije svog postojanja u sferi novog doživljaja, ne bi li otvorio jednu novu motivsku gradju, pokazao novu svetlost, onu koja je stvorila viziju umetnika, izvukla ga na površinu i pokazala lice, koje poput platna na vetru pomera sekvence skrivene samo u svesti umetnika…Od elemenata koji pripadaju naraciji Bogosavljević uspostavlja odnos: u susretu sa kompleksnom predstavom o dvorištu, posmatrač uočava potrebu da otpočne razgovor sa sliakrem. Slikar je čovek iza zidina, vrata, prozora, crnih rupa…On je taj koji gleda sa one druge strane i koji svojim umetničkim sredstvima uspostavlja dijalog…Kompoziciona rešenja u izvesnom smislu, pripadaju jednoj ustanovljenoj matrici, sadržajno se dopunjuju i, u razmeštaju materijala transformišu. Sama slika, često frontalno postavljena, ne dopušta posmatraču da je oiviči; reklo bi se čak da autor ovih slika nastoji da produži prostor…U panorami svih tih transformacija izmaštanog prostora, koji ima utemeljenje u realnosti sveta u kome se odigrava ova monodramska predstava, na osoben i posve poseban način upornost slikara posmatraču sugeriše da traga za portretom umetnika. Ovaj zapis mogao bi da glasi: Traganje za portretom umetnika, ili nešto će se dogoditi. Govor slike i poezije i dalje traje…”

 

Mališa Stanojević, književnik