Udruženje likovnih umetnika Petrovac (ULUP) osnovano je juna 1998. godine. Od neformalnog okupljanja petrovačkih umetnika – uglavnom slikara – do početka rada ULUP-a nije prošlo mnogo vremena, a već su se ustalile dve godišnje izložbe: Prolećna i Jesenja. Udruženje petrovačkih umetika brojalo je dvadesetak članova. Među njima je bilo profesionalnih, akademskih, umentika i amatera. Do 2010. godine ULUP je u saradnji sa Zavičajnim muzejom – Petrovac na Mlavi, organizovao sedam Prolećnih i sedam Jesenjih izložbi, zavidnog likovnog kvaliteta.

Nakon dve godine pauze, tokom februara 2012. godine obnovljen je rad ULUP-a. Zahvaljujući entuzijazmu, želji za radom i novim zajedničkim izložbama, članovi ULUP-a pripremili su ovu izložbu.
Na VIII jesenjoj izložbi ULUP-a petrovačkoj publici predstavljen je dvadeset jedan autor – slikari, fotografi i skulptori – sa dvadeset četiri rada, različitih medija, poetika i stilova objedinjenih idejom afirmisanja vizuelnih umetnosti u domaćoj sredini.