Otvaranje gostujuće izložbe „Tajna mermera – ARCANUM LAPIS“ iz Narodnog muzeja Požarevac, autorke Teodore Branković.
Posetioci će imati priliku da vide konzervirane spomenike iz lapidarijuma i kamenu plastiku iz antičke zbirke Narodnog muzeja u Požarevcu. Projekat konzervacije realizovan je u periodu od 2014-2020. godine, u saradnji sa stručnjacima iz Centralnog instituta za konzervaciju iz Beograda. Radovi su obuhvatili kompleksne konzervatorsko-restauratorske tretmane na spomenicima iz lapidarijuma i na kamenoj plastici. Na izložbi je predstavljen 31 predmet (portreti, ikone, skulpture) manjih dimenzija, a na posterima su predstavljeni spomenici koji se nalaze u lapidarijumu Muzeja.
Otvaranje izložbe održaće se u ponedeljak, 26. decembra u 19 časova.
Izložba traje do 17. marta 2023. godine.