Silvija Belen je svestrana umetnica rođena 1953. godine u švajcaskom gradiću Šo-d-Fonu. Bavi se muzikom i umetničkom fotografijom. Ove dve grane umetnosti spojile su se u umetničkom stvaralaštvu Silvije Belen zahvaljujući njenom istančanom osećaju i talentu za harmoničpnost kompozicije. Likovnost fotografije, koji je de facto kategoriše kao umetničku, Silvija Belen duguje isključivo svom talentu, s obzirom da samouka umetnica. Osećaj za tačnu meru likovne kompozicije retko ko može da stekne, to je nešto što ili umetnik poseduje u svom talentu i razvija ga ili kroz čitavo umetničko stvaralaštvo samo pokušava da ga dokuči. Takozvani zanatski aspekt svake fotografije, pa tako i umetničke, dobar mentor / škola / tečaj može da nadomesti, skoro uvek.

Silvija Belen pripada onoj grupi likovnih umetnika fotografije koji su svoj opus posvetili prirodi, i to više predelima nego detaljima. Odabir tema njenih fotografija, kaže, uslovljen je mestom u kojem je rođena i odrasla. „Planinski, radnički i kulturni gradić Šo-d-Fon iskovao je moje ukuse za izlete,muziku i putovanja. Obilazeći različite seoske, ravničarske i planinske pejsaže u Švajcarskoj, fotografijom želim da zabeležim svetlost i senke trenutka koji posmatram. “

Izložba „Senke i svetlosti moje Švajcarske“ predstavljaja prvu međunarodnu samostalnu izložbu umetničkih fotografija Silvije Belen. Izloženo je 47 umetničkih fotografij, a 50 fotografija predstavljeno je u digitalnom obliku. Odabir fotografija umetnica je prepustila stručnjacima kako bi izbegla subjektivnu vezanost za određene predele ili mesta, vodeći time računa da umetnička komponenta svake fotografije uvek bude kriterijum odabira.

Umetničke fotografije Silvije Belen predstavljaju odličnu zanatsku spretnost samouke umetnice, istančani talenat za prepoznavanje atmosfere koju treba zabeležiti, rasterećenost pri kompoziconom pozicioniranju i veliku zaljubljenost u prirodu.

Milica Ilić, kustos –  istoričar umetnosti