Slikana keramika-izložba radova iz Zbirke muzeja grada Beograda otvorena je 17. marta u Galeriji Zavičajnog muzeja Petrovac na Mlavi. Autor izložbe je Nikolina Adamović, koja je selekcijom velikog broja keramičkih posuda iz različitog perioda i različitih tehnika, iz bogate zbirke Muzeja grada Beograda, napravila odabir reprezantitavnih artefakta koji su petrovačkoj publici bili predstavljeni do 13. aprila 2011.

“…Zgrafito posude u najvećem broju potiču sa Beogradske tvrdjave. Ovu vrstu keramike karakteriše kombinovanje više tehnika ukrašavanja; urezivanje, slikanje, glaziranje, koje vodi poreklo iz Persije. Na prostoru vizantijskog carstva primenjuje se od XI veka i predstavlja spoj uticaja antičke toreutike i polihromne glazirane rimske keramike, a nalazi ovako radjenih posuda najbrojniji su iz perioda od XV do XVII veka.

…Majolika, trpezna keramika izuzetno luksuznog tipa, datovana je uglavnom u period od XVI do XVIII veka. Neke od posuda inportovane su iz anatolskih radionica, odnosno Iznika, jednog od najznačajnijih centara izrade ove vrste keramike, kao i iz Moravske i Slovačke. Majolika je vrsta visokokvalitetne keramike, poreklom sa Bliskog istoka, koja se u Evropi posebno razvila u Italiji u XVI veku.

…Habanska keramika, nazvana tako prema njenim tvorcima, pripadnicima verske komune koncentrisanim na teritoriji Moravske i Slovačke, datovana je većinom u XVIII vek. Za ovu keramiku vezuju se posude od majolike radjene po uzoru na italijanske i tanjiri nešto skromnije izrade, koji prema načinu izrade i ukrašavanja predstavljaju tipične primere habanskih radionica.

…U grupu keramike najskromnije tehnike izrade i dekorisanja spadaju gledjosane posude raznolikih formi i raznolike namene. Radjene su u tehnici koja se razvila iz kasnoantičkih tradicija i u upotrebi su tokom širokog perioda, od XIV do XVIII veka, a sličan način izrade sreće se u etnološkoj gradji, kao i u savremenom grnčarstvu…”

Nikolina Adamović, autor izložbe