’’Svako umetničko delo je plod sadejstva našega ja, našeg globalnog osećanja i shvatanja – naše predstave – života i sveta, i našeg realnog, čulnog doživljaja – naše impresije – spoljnjeg sveta, sadejstva svedenog, naravno, u krug svih naših pomenutih sposobnosti i svojstava, u okvir našeg dara, našeg genija. Stoga je umetničko delo najdublja koncentracija, najveća, najsavršenija celina koju čovek može doživeti uopšte.’’

Branko Popović, likovni kritičar

 

Udruženje likovnih umetnika u Petrovcu na Mlavi, od samog osnivanja 1998. godine ustanovilo je dve izložbe, Prolećnu i Jesenju koje su postale tradicionalne, a koje se redovno organizuju u saradnji sa Zavičajnim muzejom u Petrovcu.
Učestvovanjem na Međunarodnim likovnim kolonijama i izložbama, jedan broj članova postigao je zapažen uspeh, prezentujući svoju zemlju i opštinu Petrovac.
Na Šestoj jesenjoj izložbi učestvuje četrnaest članova ULUP-a. Izloženi radovi predstavljaju plod višegodišnjeg rada i uspeh u pronalaženju novih mogućnosti, dajući lični izraz a koji se ogleda u negovanju kompozicije, oblika, kolorita i drugih likovnih elemenata.

Anđelka Stanisavljević, istoričar umetnosti