Praznina – izložba crteža autora Miodraga Elezovića, akademskog slikara iz Beograda – otvorena je 5. 07. 2007. u 20:00 sati. Direktor muzeja Anđelka Stanisavljević, kustos-istoričar umetnosti, govorila je o radu autora, izloženim slikama i zvanično je otvorila izložbu, koja je trajala do 25. 07. 2007.

“Prepuštajući se neuhvatljivoj snazi linije, dopuštajući sebi da u dubokoj koncentraciji, gotovo automatski vodjena ruka prenosi na hartiju harmonični splet vidjenog, doživljenog i ostvarenog. Elezovićeva linija prikazuje vidjeni svet, moguće oblike ljudskog tela, tu je i jedan naboj koji nosi dve tri ključne linije, stvarajući tako spletove sna koji su istovremeno prepoznatljiva stvarnost a i mnogo više od nje. Upravo Elezovićeva ruka slikara beleži trenutak koji istovremeno nosi dinamičnost i statičnost. Taj trenutak koji će nastati u sledećoj sekundi sačuvan je za večnost. Elezovićeva linija je u isti mah veoma racionalna i duboko emotivna. Ima u toj linije nečeg od magije stvarnosti, to je ono što je stalno prisutno i teško promenljivo, ali je sigurno da to potiče iz dubine ličnosti samog umetnika”

Katarina Pavlović, istoričar umetnosti