Od 26. februara do 15. aprila 2013. godine u Galeriji Zavičajnog muzeja posetioci su mogli da pogledaju izložbu Populus Romanus.

Na izložbi su predstavljeni predmeti iz Antičke zbirke Zavičajnog muzeja u Jagodini, dobijeni na poklon od Tomice Stefanovića. Pored pokretnih nalaza- fibula, fragmenata vojničke opreme, konjskih ormi, nakita i kultnih predmeta iz rimskog perioda, izložbu prati arheoložki film na varijaciju teme Rimljani, kao i panoi sa fotografijama i opisima izloženog materijala.

 

Radovan Petrović, kustos-arheolog