Izložbu O imenu Petrovca na Mlavi i kratkom pregledu PTT saobraćaja u Petrovcu, otvorio je 29. 05. 2007. u 20:00 sati, autor Milorad Jovanović, kustos PTT muzeja u Beogradu. Izložba je bila otvorena do 22. 06. 2007.