Izložba Novac u Zavičajnom muzeju Jagodina otvorena je 20. 04. 2010. u 19 sati. Autori izložbe i kataloga su: Smiljana Dodić, viši kustos-arheolog i Duško Grbić, viši kustos-istoričar. Izložbu je otvorio Zoran Petrović, direktor jagodinskog Muzeja. Izložba je trajala do 10. 05. 2010. godine.

“Počeci organizovanog sakupljanja starog novca u Jagodini vezuju se za formiranje posebnog odeljenja pri gradskoj državnoj arhivi, marta 1953. godine. Prikupljanje se nastavilo i nakon osnivanja Muzeja i njegovog delovanja kao samostalne ustanove, septembra 1954. godine. Novac je nabavljan standardnim muzejskim postupcima tj. Putem otkupa, poklonom i terenskim radom, a njegova obrada i čuvanje bila je poverena kustosima Arheološkog i Istorijskog odeljenja. Danas je zbirka novca do sredine XV veka, koja broji oko 4500 primeraka grčkog, rimskog, vizantijskog i srpskog srednjevekovnog novca, jedan od pet zbirki Arheološkog odeljenja, dok je zbirka novca od sredine XV veka do modernih vremena, u čijem sastavu se nalazi oko 4700 kovanica, 1500 papirnih novčanica i 150 zamena za novac, predmet proučavanja Istorijskog odeljenja. “

Smiljana Dodić i Duško Grbović