Nebeske ptice naziv je izložbe mr. Milivoja Bogosavljevića, akademskog vajara i slikara. U Galeriji Zavičajnog muzeja , od 16. juna do polovine jula 2011. godine bio je izložen ciklus akvarela ovog istaknutog umetnika, o kojem je govorio i u katalogu zabeležio svoje stručno mišljenje istoričar umetnosti i slikar Vlastimir Nikolić.

“…Tumači likovnog dela, filozofi umetnosti, najčešće govore da se sadržina umetničkog dela nalazi isključivo u formi bez ikakve veze sa predmetnošću. U većini akvarela iz ovog ciklusa upravo otkrivamo tu ogoljenu formu koja samo spoljnim naznakama podseća na glavni motiv. Suština naznačenog je uhvaćena u kroki maniru, impulsivnoj liniji, i snažnom zamahu unutrašnje pobude. U čitavom opusu M. Bogosavljević čini mi se da je upravo ovaj ciklus akvarela i najmisaoniji. Tamo gde slikar sa minimalnim potezima ostvaruje i najveći duhovnost. Njegov akvarel sa ovakvim postupkom postaje znak, simbol i poruka duše[…] Čini mi se da je M.Bogosavljević u ovim formama ptice otrgnutih iz prirode rešio sve predrasude, i posle ogromnog posla koji je uradio na spomeničkom nasledju, brojnim portretima i pejsažima, najzad naslutio onu Pikasovu misao da su priroda i umetnost dve potpuno različite stvari. Ciklus “Nebeske ptice” mogao bi da se zove i otisak vremena koji će po svojoj misaonosti, zavidnoj virtuoznosti i osećaju za tonske vrednosti ostati zabeležen kao trajni dokument o jednom segmentu slikareve posvećenosti akvarelu.”

 

Vlastimir Nikolić, slikar – istoričar umetnosti