Jedna od važnijih prednosti izložbe gde je jedini „uslov“ koji umetnici moraju da poštuju izraziti se u malom formatu, jeste to što na njoj može da se predstavi i veliki broj radova. Tako smo na ovogodišnjoj izložbi u prilici da vidimo radove više od 70 umetnika. Upravo ta brojnost koja specifično iskazuje zainteresovanost stvaralaca za izlaganje, ovu manifestaciju svrstava u veliku grupnu izložbu sa obiljem radova i umetničkih poetika.

Sveža koncepcija organizatora izložbe „Mali format“ je da, od ove godine, osim članova slikarsko-grafičke sekcije ULUPUDS-a, pravo učešće na njoj imaju i umetnici iz drugih oblasti stvaralštva (fotografi, dizajneri, istoričari umetnosti, dizajneri). Ovakva postavka neuporedivo je komunikativnija, i omogićava da se umetnici medjusobno neposredinije upoznaju, da ostvare bolje kontakte, da im se pruži prilika za isprobavanjem u drugačijim medijima. Transparentnost i otvorenost svakako su stimulativniji, moguć je i provokativniji oblik umetničke komunikacije[…] Radovi malog formata su dela privlačna i taktilna. Gledajući ih zaželimo da ih dodirnemo, držimo u rukama, osetimo, stavimo u džep. Tako se stvara jedna interakcija, razmena iskustava koja doprinosi stvaranju prisnog odnosa sa umetničkim delom, odnosno koji najviše nedostaje u novoj eri digitalne komunikacije.

 

Tina Marić, istoričar umetnosti