Izložba slika – nastalih u radu Likovne kolonije Gornjak – otvorena je 29. 07. 2005. u 20:00 sati. Izložbu su otvorili Miletić Mihajlović – Tića, Predsednik Skupštine opštine Petrovac i Vlastimir Nikolić, slikar, inicijator osnivanja kolonije i njen učesnik. Organizatori Drugog letnjeg saziva kolonije su: Skupština Opštine Petrovac, Kulturno-prosvetni centar i Zavičajni muzej. Izložba je bila otvorena do 10. 09. 2005.

“Pokretanje i puno aktiviranje kompletne slikarske kolonije na terenu Petrovac na Mlavi i okoline , sa posebnim naglašavanjem inspirativnog ambijenta Gornjaka, Vitovnice i Gornjačke klisure, ponajviše je plod dugogodišnjih i istrajnih nastojanja Vlastimira Nikolića, istoričara umetnosti i slikara, rodjenog petrovčanina, koji je došao na ideju da se oko jezgra budućeg umetničkog-savremenog muzeja i legata formiraju periodične umetničke kolonije vezane za ovo područje, čija bi delatnost bila usmerena na obogaćivanje osnovnog fonda, kao poluga koja usmerava energiju žive umetnosti ka odredjenim ciljevima. Takoje osnovana i prva akcija te vrste, kao delatna likovna radionica, bila posvećena akvarelu, grani u kojoj je već uveliko i sam Nikolić postigao kao stvaralac značajne rezultate u najužem krugu najodabranijih protogonista te discipline u našoj sredini, tako da je leta 2000. u prostoru hola gimnazije posle susreta akvarelista poznate “Tiske akademije” početkom leta bila priredjena kolektivna izložba svih protogonista ove kolonije, pravi omaž, ovoj izornoj najstarijoj slikarskoj tehnici, i ujedno najtežoj likovnoj disciplini.