Radovi nastali na likovnoj koloniji “Gornjak 2008.” predstavljeni su na izložbi u Galeriji Zavičajnog muzeja od 3.07 do 15. 09.2008. godine. Organizatori treće kolonije su Skupština Opštine Petrovac, Kulturno-prosvetni centar i Zavičajni muzej. Izložba je bila otvorena do polovine septembra 2008. godine.

“Posle pauze od dve sezone, likovna kolonija “Gornjak” osnovana pod pokroviteljstvom SO Petrovac, Zavičajnog muzeja i Kulturno-prosvetnog centra, pozvala je sedam likovnih stvaralaca. Gosti likovne kolonije su: Srečko Zdravković, Miomir Mišo Vemić, Ljubisav Milutinović, Miodrag Pekić Peko, Branimir Bane Minić, Dragan Milosavljević i Vlastimir Nikolić uz angažovanje našeg poznatog likovnog kritičara i slikara Dušana Đokića.

Nakon istorijskih, može se reći misionarskih kolonija XX veka, i posle prave epidemije likovnih saziva na raznim nivoima i sa raznim komercijalnim ciljevima organizovanih u osvitu ovog veka, preovladalo je načelo da se kolonije usmere ka formiranju zbirki, odnosno lokalnih muzeja sa uvidjanje značaja kji ima živa umetnost u doba elektronike i digitalnih sistema…”

Dušan Đokić, slikar i likovni kritičar