U četvrtak, 3. marta 2022. godine u Galeriji Zavičajnog muzeja Petrovac na Mlavi otvorena je izložba „Kamen u praistoriji“ autorke Sonje Perić, višeg kustosa arheologa. Izloženo je 300 eksponata – artefakta, rukotvorine od okresanog i glačanog kamena iz perioda praistorije, od starijeg paleolita (starčevačke kulture) do mlađeg gvozdenog doba, od 6200. godina pre n.e. do početka nove ere, sa područja Pomoravlja iz Zavičajnog muzeja Jagodina. Izložba predstavlja razvoj kamenog oruđa, od prvih primeraka okresanog oruđa koje nastaje udaranjem kamena o kamen, upotrebom retušera od kosti i kamena, do glačanih primeraka koji se prvi put javljaju u neolitu i razvijaju tokom trajanja praistorije. U vitrinama su najstariji predmeti iz vremena starčevačke kulture s kraja 7. milenijuma, preko vinčanskih i metalnodopskih, do mlađeg gvozdenog doba i početka nove ere.

Sem eksponata iz jagodinskog muzeja, posetioci će moći da vide i neke primerke, pre svega abrazivnih alatki i žrvnjeva za mlevenje žita iz petrovačkog Zavičajnog muzeja, koji nisu deo stalne postavke, već su izvučeni iz depoa i premijerno izloženi javnosti, upotpunjavajući ovu izložbu, kao i prezentaciju „Belovode – Vinčansko naselje“, autorke dr Vere Bogosavljević Petrović, muzejskog savetnika arheologa iz Narodnog muzeja u Beogradu.

“Ovom izložbom sam želela da skrenem pažnju na njegov značaj za život čoveka u praistoriji, njegovu lepotu i umeće izrade praistorijskog čoveka, na njegovu upornost i strpljenje i njegov odnos sa prirodom iz koje je umeo da uzme šta mu je potrebno i preoblikuje stvarnost obezbeđujući sebi potrebne uslove za život, a ne ugrožavajući svoje okruženje. Iskustva predaka, koja nosimo u genima, treba probuditi i prepoznati ih kao sopstveno iskustvo”, navodi autorka izložbe Sonja Perić.