„U leto 2010. godine sa grupom oficira i pitomaca Vojne akademije posetili smo Svetu goru. Tom prilikom moj prijatelj Stanko Kostić, likovni umetnik fotografije je uz blagoslov bratsva manastira hilandar snimio oko 2000 fotografija. Najteže je bilo izabrati pedesetak za prikaz na izložbi.

Posebnost svetopisa gospodina Kostića je specifična kompozicija svake fotografije, kao posledica ličnog dara, nešto kao “prirodna pojava” bez umetničarenja, lišena umetnosti radi umetnika.

Sa druge strane, baš ta lagana, naoko obična i nepretenciozna kompozicija odoleva ozbiljnijoj analizi načina postavke, hijerarhiji motiva, diskretne akcentacije, majstorskog svetla, rafiniranih boja i gotovo naučne kompozicije u prostoru. Nevidljiva složenost Kostićevih fotografija zapravo ima višestruku znakovitost u zavisnosti od osposobljenosti posmatrača. Bez obzira na motive i kontekst svaka fotografija prenosi poruku posmatraču. Poruku vrline i uzvišene lepote.

Pozivamo vas da se, otvorenog srca, sopstvenim duhom i dušom zagledamo u fotografije pred nama što osvetljavaju uzvišenu kamenu posudu, koja čuva krhko seme srpskosti pre nego i Treći put posetimo Hilandar – Nojevu barku duhovne istorije Srba.”

 

Tihomir Obradović