Finansijski plan za 2024. godinu

Finansijski plan za 2023. godinu

Izmena i dopuna fin. plana za 2022 4

Izmena i dopuna fin. plana za 2022 3

Izmena i dopuna fin. plana za 2022 2

Izmena i dopuna fin. plana za 2022 1

Finansijski plan za 2022. godinu

Izmena fin.plana 2021 5

Izmena fin. plana 2021 4

Izmena fin. plana 2021 3

Izmena fin. plana 2021 2

Izmena fin. plana 2021 1

Finansijski plan za 2021. godinu

Izmena fin. plana 2020 5

Izmena fin. plana 2020 4

Izmena fin. plana 2020 3

Izmena fin. plana 2020 2

Izmena fin. plana 2020 1

Finansijski plan za 2020. godinu

Izmena i dopuna fin. plana 2019 3

Izmena i dopuna fin. planа 2019 2

Izmena i dopuna fin. plana 2019 1

Finansijski plan za 2019.godinu

Predlog finansijskog plana za 2019. godinu

Izmena i dopuna fin. plana 2018 2

Izmena i dopuna fin. plana 2018 1

Finansijski plan za 2018. godinu

Izmena i dopuna fin. plana za 2017 3

Izmena i dopuna fin. plana za 2017 2

Izmena i dopuna fin. plana za 2017 1

Finansijski plan za 2017. godinu

Izmena i dopuna fin. plana za 2016 3

Izmena i dopuna fin. plana za 2016 2

Izmena i dopuna fin. plana za 2016 1

Finansijski plan za 2016. godinu

Finansijski plan za 2015. godinu

Finansijski plan za 2014. godinu