Prva asocijacija vezana za ime i stvaralaštvo Dragana Savića svakako je karikatura u kojoj je formirao svoj osobeni stil i stekao svetski ugled, kao i reputaciju „vedrog podsmevača“, kakvog su ga videli prijatelji i kolege. Savić je uvek isticao neposrednost karikature, poruke koja se direktno šalje posmatraču, ali je u istoj meri tretirao karikaturu kao likovnu umetničku disciplinu koja ima sve elemente umetničkog crteža.Radovi na temu papagaja nastali su između 1980-1985. godine za list „Politika“, a 1985. godine su objavljeni u knjizi koju je izdala Srpska književna zadruga. Ulogu aktera na ovim karikaturama umesto ljudi dobijaju papagaji koji samo u svojoj formi naizgled deluju kao da je reč o infantilnim crtežima sa životinjama, ali oni zapravo vrlo slikovito prikazuju ljudske karaktere kao neposredne tumače nekih društvenih procesa i pojava vremena u kome su nastali, koji poruke donose na jedan izrazito humoristički i satirički način.

Savićeva karikatura zapravo predstavlja izraz kreativnosti, domišljatosti, nezadovoljstva određenim društvenim pojavama, političkim, socijalnim i moralnim slabostima društva u celini, sugestije da bi nešto moralo i trebalo biti drugačije, ali i da se to nešto još uvek može popraviti. Kao umetnik ostao je veran svom likovnom izrazu, nastavljajući da stvara društveno-angažovani tip karikature, gde zabavni karakter samo predstavlja sredstvo da se postigne cilj, a karikaturalni crtež nosi suštinu smisla onoga o čemu govori.
Savićev crtež je oslobođen suvišnih poteza i na jedan jednostavan i sažet način postiže sugestivnost i istančanost u svom izrazu. Pritom, umetnik ne odlazi u suvišnu preteranost i grotesku, forma njegove karikature ne umanjuje njenu istinitost, ona je kratka, ideja je jasno predočena, vizuelno upečatljiva i lako pamtljiva. U tome se nalazi sva virtuoznost Dragana Savića kao karikaturiste, jer nam njegovi radovi svedoče o tome da ne mora biti tačna tvrdnja kako je lakše misao izgovoriti i objasniti nego nacrtati.Svoje shvatanje karikature Dragan Savić je definisao: „Ako je reč o likovnoj umetnosti, onda je karikatura njena suština. Dobra slika u svojoj arhitektonici, u svojoj strukturi sadrži elemente karikature. Zar dobra karikatura nije reduciranje, odbacivanje raznih „gluposti“ – literarnih, linearnih, bojenih, arhitektonskih. Karikatura je po svojoj sažetosti ponekad čista filosofija. Svako pretrpavanje u pravoj umetnosti znači da čovek ne zna i nema šta da kaže.“

Osim karikature Savić je svoj stvaralački izraz realizovao na više polja, kroz raznoliko i bogato umetničko delovanje. Opus ovog umetnika čiji je jedan deo Zavičajni muzej Petrovac na Mlavi dobio na poklon, po želji Savićeve supruge Darinke Uzelac, broji više od hiljadu originalnih radova: skica, ilustracija, karikatura, slika, kao i ličnih predmeta, rukopisa i fotografija. Izložbom karikatura „Dežurni papagaji“ nastavljeno je sa proučavanjem, obradom i popularizacijom Legata Dragana Savića.

 

Darko Stokić, istoričar umetnosti