Postoji verovanje da se stvari u životu odvijaju mimo naše volje i uticaja, onako kako je unapred pisano. Za njih se kaže da su sudbinske. Skoro svi stari narodi su pokušavali da objasne sudbinu. I kod starih Slovena pominju se suđenice ili suđaje, natprirodna bića nalik na vile koje novorođenom detetu određuju sudbinu. Suđenice pletu i prekidaju konce – niti života. Kod antičkih Grka to su morje, kod Rimljana parke. Mnogo sam o njima slušao u pričama bake i majke, uz uravnoteženu melodiju starog razboja. Opčinjen tim skaskama, nisam ni slutio svojim slušanjem i čuđenjem sudelujem u čaroliji nastajanja umetnosti, tu, predamnom, njihovom maštom i veštinom njihovih ruku. Da, tada sam se prvi put u životu susreo sa umetnošću i narodnim umetnicima. One su kroz sistem nasleđenih mustri i sopstvenih kreacija nitima tkale priču, slagale ih u ćilim, to umetničko delo sa bezbroj šara. Smisao za oblik i skladnost boja, što nesumnjivo vidimo kod tkalja, potiče iz života u prirodi i zajednici. Iz takvog korena, tkalje u ćilim utkivaju sebe i čine ga odrazom duše naroda.

Stanko Kostić,  umetnički fotograf

 

Svaki istkani ćilim i svaka šara na njemu govore svoju priču, a nju nam, iz prošlosti u sadašnjost, na sebi jedinstven umetničko – dokumentarni način donosi Stanko Kostić na svojim fotografijama. Kao neumorni čuvar tradicije Kostić nas uvodi u svet ne samo tehnologije nastanka jednog od simbola kulture i narodne umetnosti ovih prostora, već i u magičan svet lepote i motiva koje ćilimi nose, umeća i posvećenosti žena koje su svoje znanje o tkanju vekovima prenosile sa kolena na koleno i tako stvarale deo nacionalnog identiteta Srbije.
Otkrivajući nam na taj način samu dušu ćilima odenutu u ornament, umetnik nam ukazuje i na etničke raznolikosti koje su se vremenom iskazale kroz tkanje, vodeći nas svojim fotografijama kroz umetnost ćilimarstva Srbije. U tome počiva magija i moć Kostićevih radova, da kroz svoj objektiv ujedno zadrži, a svojim delom približi posmatraču svu različitost, bogatstvo i značaj kulturne baštine koja nas okružuje, negujući i čuvajući je za budućnost.

Darko Stokić, istoričar umetnosti