Povodom manifestacije „Noć muzeja 2012“ , 19. maja u Zavicajnom muzeju Petrovac na Mlavi otvorena je izložba Belovode-nova otkrića.

Kroz multimedijalni sadržaj piblici su predstavljeni:

Arheološka izložba

Arheološka istraživanja na lokalitetu Belovode kod Petrovca na Mlavi odvijaju se neprekidno od 1994. godine. Za sedamnaest godina rada na terenu prikupljen je brojan i raznovrstan arheološki materijal. U kulturno-hronološkom smislu ovo veliko naselje pretežno pripada vinčanskoj kulturi i trajalao je od 5400. do 4600. godnie pre n. e.

Izložba pokretnih arheoloških nalaza obuhvata predmete za svakodnevnu upotrebu: keramičke posude, koštane predmete, alatke od kamena i kremena, zatim predmete ritualnog karaktera: antropomorfne i zoomorfne figurine, priveske – amulete, neke tipve posuda korišćenih u ritualne svrhe itd. Fotografije sa terena ilustruju neke interesantne situacije kao i pokretne nalaze onako kako su nađeni ’’in situ’’ (na mestu) na terenu. Uz tekst koji prati vizuelni materijal izložbe posetiocima je približeno vreme i način življenja iz perioda mlađeg kamenog doba.

Video prezentacija

Ispred Muzeja publici je posredstvom video radova prezentovano nalazašte Belovode u šest tematskih celina: rudarstvo, metalurgija, nalazišta kremena, kremene alatke, nepokretni nalazi – ostaci kuća i peći, pokretni nalazi ’’in situ’’.

Popularna publikacija o Belovodama

U cilju promovisanja nalazišta i informisanja javnosti kroz edukativni sadržaj, u okviru Noći muzeja 2012, Zavičajni muje organizuje promociju popularne publikacije – Belovode naselje vinčanske kulture 5400-4600 g. stare ere. Autori: Duško Šljivar (Narodni muzej, Beograd), Jasmina Živković (Zavičajni muzej, Petrovac na Mlavi), Dragan Jacanović (Narodni muzej, Požarevac).

Radionica

Zalepite posude… koje smo razbili samo za vas!

U okviru Noći muzeja naši najmlađi posetioci, a i svi koji su raspoloženi da te večeri budu u ulozi konzervatora i restauratora, imaju prilike da od datih delova sastave ili plastelinom „rekonstruišu“ originalne posude od keramike i porcelana.v

Izložba je otvorena do 25. juna 2012. godine.