U Galeriji Zavičajnog muzeja od 29. septembra do 20. oktobra 2011. godine, predstavljena je izložba radova Miloša Sibinovića, “Akvarelizacija”. Posredstvom dvadest akvarela, formata 56x 76 cm, petrovačka publika upoznala se sa umetničkim stvaralaštvom u formiranju, ovog mladog autora.

Miloš Sibinović rodjen je u Beogradu 1984. godine. Diplomirao je na Fakultetu primenjenih umetnosti, odsek grafički dizaj, 2008, u Beogradu. Usavršavao se u agenciji Lamtar u Parizu. Specijalizirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, odsek reklama i mediji 2010. Član ULUS-a. Imao 9 samostalnih izložbi.

“Ciklusom ovih radova izvedenih u tehnici akvarela, Miloš Sibinović pokazuje da je na najboljem putu da u potpunosti oformi sopstveni slikarski rukopis i tako prezentuje samostalnost umetničkog stava. Tema se autoru nameće kroz interakciju tradicionalnih iskustava u ovoj slikarskoj disciplini i novog poimanja likovnosti preko koje on formira sadržajne parametre svog umetničkog prosedea.

…Simbioza refleksnog grafičara i lirski nadahnutog slikara urodila je izuzetnom harmonijom i omogućila stvaranje novih likovnih vrednosti. Miloš Sibinović oseća poštovanje pred belinom hartije i prilazi površini maksimalno čuvajući njenu čistoću. Bogatstvo osećanja našlo je svoju pikturalnu realizaciju kroz originalno likovno transponovanje. Spontani nizovi poteza kojima stvara tanano tkivo akvarela izvedeni pomoću, zelene, oker, crvene boje, postižu zvonkost površine. Hitrina poteza rezultat je koncentracije i znananja kojima je postignuta sinteza…”

 

Natalija Cerović, viši kustos